Levent ÜNLÜ

1975 yılında Almanya’da doğdu. İlk-Orta ve Lise Eğitimini Adana’da tamamladı. Küçük yaşta babasının yönlendirmesiyle piyano eğitimi almaya başladı.

İlk piyano derslerini Müzik Öğretmeni ve Piyanist Vehbi KAYA ile başladı. İleri düzeyde piyano çalışmalarını Çukurova Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Sanatçı Öğretim Görevlisi G. Can ÇOKER ile sürdürdü. Piyanist ve Müzik Kuramcısı Ömür YALÇINKAYA ile de armoni bilgisi çalıştı.

1995 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümüne girdi. Eğitimi yıllarında bir çok müzik etkinliklerinde bulundu.

1999 yılında lisans eğitiminden mezun oldu ve aynı fakültede Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2011 yılında  Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği programında Tezli yüksek Lisansa başlayarak 2014 yılında Doç. Dr. Barış DEMİRCİ’nin danışmanlığında hazırladığı “Piyano Eğitiminde Video Destekli Öğretim Yönteminin Çağdaş Türk Müziği Eserlerini Seslendirmedeki Etkisi” tez çalışmasıyla mezun oldu.

2014 yılında İnönü Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bölümünde Doktora Eğitimine başladı. Doktora eğitimi sürecinde Prof. Cemal YURGA ile Uluslararası Sanat Müziği Tarihi, Estetik, Eleştiri Teknikleri, Türk Müzik Kültürü ve Tarihi, Prof. Dr. Turan SAĞER ile Müziksel İşitme ve Okuma Öğretim Teknikleri, Okul Müzik Eğitimi, Doç. Dr. Ilgım KILIÇ ile Müzik Eğitiminde Pedegojik Yaklaşımlar, Müzik Eğitiminde Nitel Araştırmalar, Müzik Eğitimi Araştırmalarında Literatür ve Yöntemler alanında çalıştı. Doktora Eğitimini Prof. Dr. Turan SAĞER danışmanlığında devam ettirmektedir.
2004 yılında Erzincan Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalına Öğretim Görevlisi olarak hizmete başlayan Levent ÜNLÜ halen aynı kurumda görevini ve çalışmalarını sürdürmektedir.